content top

Investice do drahých kovů

Investice do drahých kovů

Za drahé kovy označujeme vzácné kovové prvky, případně jejich slitiny, kterých bylo užíváno jako platidel, nebo třeba k výrobě šperků. Drahými kovy jsou zlato, stříbro, ale i platina, či palladium a rhodium. Specifika drahých kovů Mezi specifikum drahých kovů patří především jejich vzácných výskyt. Jsou to ale také jejich vlastnosti – specifická hmotnost, vysoká odolnost, vzhled, dobrá zpracovatelnost...

Celý článek

Kam investovat milion

Kam investovat milion

Při rozhodování, kam investovat volné finanční prostředky, je klíčová tvorba investiční strategie, bez níž se žádný investor z dlouhodobého hlediska neobejde. Volba vhodné investiční strategie pro konkrétního investora závisí především na požadované míře zhodnocení s ohledem na akceptovatelnou míru podstupovaného rizika. I když volba správné investiční strategie přispívá k dosahování zisků,...

Celý článek

Investice do firem

Investice do firem

Ve spojitosti s investicemi do firem se setkáte s celou řadou pojmů, jako je venture capital, či business angels, popřípadě start-up. Investice do firem jsou obvyklé především u menších a středních podniků, pro které je to jedna z cest, jak financovat zahájení činnosti společnosti, další rozvoj a expanzi. Z pohledu investora se jedná o zajímavou alternativu ke klasickým investicím v podobě investic do akcií...

Celý článek

Krátkodobá investice

Volba vhodné investiční strategie a potažmo investičních nástrojů je závislá na zvoleném časovém horizontu. Tedy je důležité si odpovědět na otázku, za jak dlouho chceme námi vložené prostředky a případné zhodnocení využít pro své potřeby, nebo další investice. Charakteristika krátkodobých investic Dle časového horizontu rozlišujeme investice na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé...

Celý článek

Investice do umění

Investice do umění jsou opět jednou z alternativ, jak naložit s volnými finančními prostředky. Umělecké předměty můžeme nakupovat, buď pro potřeby svého vlastního potěšení z jejich umělecké hodnoty, nebo jako vhodný nástroj pro získání zajímavého zhodnocení v podobě dosaženého zisku z jejich následného prodeje. Podstatné je si uvědomit, že se jedná o investice dlouhodobého charakteru. Jak...

Celý článek

Investice do bytu

Na investici do bytu se můžeme dívat ze dvou hledisek. Ve chvíli, kdy se rozhodneme koupit byt pro vlastní bydlení, stává se součástí našeho hmotného majetku. Tento majetek pak můžeme prodat v případě, kdy se dostaneme do nelehké životní situace, nebo jej naopak můžeme pronajmout. Právě pronájem může být jedním z investičních záměrů koupě bytu.  Pronájmem získáváte pravidelný příjem v podobě...

Celý článek

Dobrá investice

Pod pojmem dobrá investice si každý představí, že se jedná o něco, co danému člověku přináší určitý užitek. Tento užitek může nabývat různých podob. Může se jednat o vlastní uspokojení v rovině citové např. v případě uměleckých předmětů, nebo o dosažení určitého zhodnocení vložených prostředků. Co je dobrá investice? Za dobrou investici můžeme považovat cokoli, co v čase získá...

Celý článek

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí se od investic do akcií či jiných finančních nástrojů odlišují tím, že mají hmatatelnou podobu. Dlouhodobě patří k oblíbeným formám investic volných finančních prostředků. Zisku je možné dosáhnout prostřednictvím rozdílů mezi nákupní a prodejní cenou. Investice do nemovitostí však mohou být také zajímavým zdrojem renty, kdy pravidelný důchod plyne z pronájmu dané...

Celý článek

Nejlepší výhodné investice

Nejlepší investice jsou ty, které jsou výhodné. Pokud vám investice nepřináší ani tolik, aby vám pokryla náklady na její pořízení, v případě finančních investic náklady v podobě inflace, nedá se mluvit o výhodné investici, tudíž ani o nejlepší investici. Nejlepší výhodná investice je ta, která vám nad rámec nákladů přinese i požadované zhodnocení. Co jsou výhodné investice? Výhodnými...

Celý článek

Obchodování s komoditami: Jak na investice do komodit

Investice do komodit je opět jednou z možností, jak zhodnotit dočasně volné finanční prostředky. Komodity jsou vhodným nástrojem diverzifikace investičního rizika, mají totiž jiný cyklus než akcie. Stabilizují portfolio a současně nabízí příležitost realizovat zisk v případě zdražování energií, vody, benzinu, nebo potravin. Co jsou komodity? Pod slovem komodita si představme zboží, nebo produkty, které...

Celý článek
content top