Centrální depozitář cenných papírů, ve zkratce CDCP, je institucí kapitálového trhu, jejímž základním posláním je evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji.

Základní charakteristika CDCP

V České republice působí již od roku 1993, kdy vznikl Burzovní registr cenných papírů. Tak jako se vyvíjel kapitálový trh, vyvíjela se i tato instituce, až v roce 2010 vznikl centrální depozitář v té podobě, v jakého ho známe dnes. Centrální depozitář cenných papírů je akciovou společností. Stoprocentním vlastníkem společnosti a tedy jediným akcionářem je Burza cenných papírů Praha. Mimo jiné je CDCP také členem Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů.

Činnosti CDCP

Hlavní činností CDCP je evidence veškerých zaknihovaných cenných papírů vydaných v ČR. Tato evidence je dvoustupňová. Tvoří ji vlastní centrální evidence CDCP a navazuje evidence účastníků CDPC. Dále CDCP vede tzv. samostatnou evidenci cenných papírů. Vedle evidence zajišťuje CDCP také vypořádání obchodů a řadu dalších činností.

Centrální evidence

Evidence cenných papírů je vedena na dvou typech majetkových účtů. Konkrétně se jedná o účet vlastníka, jenž je majitelem daných cenných papírů, a účet zákazníků, kteří přebírají cenné papíry do své správy.

Navazující evidence

V rámci navazující evidence cenných papírů jsou zřizovány pouze účty vlastníků cenných papírů.

Samostatná evidence cenných papírů

Tato evidence slouží k zaznamenání zahraničních cenných papírů, listinných cenných papírů, sběrných dluhopisů, investičních nástrojů derivátového typu. Samostatně jsou evidovány také státní spořicí dluhopisy pro Ministerstvo financí ČR.

Vypořádání obchodů

CDCP obstarává vypořádání jak burzovních, tak také mimoburzovních obchodů, které byly uzavřeny v českých korunách na Burze cenných papírů Praha. Dále je zajištěno vypořádání obchodů s elektrickou energií uzavřených na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a to v eurech.

K vypořádání obchodů dochází vždy ve dvou krocích. Jedním je převod peněžních prostředků a druhým pak samotný převod cenných papírů. Podstata peněžního vypořádání spočívá v debetování či kreditování účtů daných bank v mezibankovním platebním systému ČNB (jedná se o tzv. clearingové účty). Z hlediska peněžního vypořádání se rozlišuje, zda je účastníkem subjekt s bankovní licencí ČNB, nebo zda se jedná o subjekt bez bankovní licence. Subjekt bez bankovní licence si musí zvolit banku, která je účastníkem mezibankovního platebního systému a má tedy požadovaný clearingový účet. Tato banka se pro daného nebankovního účastníka stává tzv. zúčtovací bankou.

Ke dni vypořádání obchodu dochází následně k převodům cenných papírů z účtu prodávajícího na účet nakupujícího. Vypořádávány jsou obchody jak se zaknihovanými, tak listinnými cennými papíry, převažují však ty v zaknihované podobě. Forma převodu cenných papírů se liší v závislosti na tom, zda jde o burzovní, či mimoburzovní obchod.

Další činnosti

Dalšími neméně podstatnými činnostmi CDCP jsou:

  • přidělení identifikačního označení (ISIN)
  • správa a řízení rizika prostřednictvím Clearingového fondu
  • zajištění garančního mechanismu pro obchodování s elektrickou energií
  • správa maržových vkladů od účastníků
  • aj.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>