V současné době se bez pravidelného příjmu neobejde nikdo. Pokud tedy nechcete spoléhat na sociální dávky. Způsobů, jak začít vydělávat, je celá řada. Důležité je stanovit si cíl, ke kterému chcete dospět. Pak už je to většinou jen o tvrdé práci.

Jak stanovit cíle?

Cíle je dobré si roztřídit z hlediska času, a to do tří kategorií – krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Krátkodobé cíle jsou cíle, kterých chceme dosáhnout v rámci následujícího roku. Příkladem může být nalezení nové práce, která bude splňovat naše představy. Střednědobé cíle jsou ohraničeny časovým rozmezím dvou až pěti let. Budeme-li pokračovat v našem příkladu se zaměstnáním, pak střednědobý cíl může být postup na manažerský post. Dlouhodobý cíl je spojen s časovým horizontem delším jak pět let. Jako příklad lze uvést to, že se stanete spolumajitelem společnosti, do které jste na začátku svého plánu nastoupili jako řadový zaměstnavatel.

Každý cíl, ať už je krátkodobý, či dlouhodobý, je nutné rozdělit na podcíle. Pomoci může také to, že si ke každému takovému podcíli napíšete, jak ho chcete dosáhnout. Stanovíte si tak dílčí úkoly, které budou pro vás snadněji splnitelné.

Při stanovování cílů je také důležité, aby cíle byly reálné. Abychom byli motivováni, je dobré stanovit se také nějaké měřítko. V případě zaměstnání je to výše požadovaného platu. A co především, je nutné si stanovit pevný termín, do kdy chceme daného cíle dosáhnout.

Pokud nevíte, jakým směrem se vydat, tedy v jakém oboru pracovat, pak můžete využít služeb různých poradenských a rozvojových center. Vyprofilovat se by vám měl pomoci případně i HR specialista, v jehož zájmu je jistě také vás dosadit na nějakou vhodnou pozici.

Jak vydělávat peníze?

Příjem peněz může mít povahu aktivního příjmu, či pasivního příjmu. Pokud nepocházíte z movité rodiny, či vás nepotkalo to štěstí, že se objevila záhadná tetička ze zámoří, která vám odkázala velké množství peněz, pak se vás bude v první fázi týkat aktivní příjem.

Aktivní příjem je příjem, jehož získání vyžaduje naší vlastní aktivitu. Tohoto příjmu můžeme dosáhnout buď v zaměstnání, nebo prostřednictvím vlastního podnikání. Nevýhoda aktivního příjmu spočívá v tom, že o něj můžete poměrně snadno přijít. O práci můžete poměrně snadno přijít, stejně tak jako živnostníka může postihnout dlouhodobá nemoc, kdy nemůže vykonávat svou činnost.

Proto je důležité tvořit si rezervy a budovat si příjem pasivní, který již nevyžaduje naše zvýšené úsilí a naši přítomnost. Mohou to být například příjmy z pronájmu nemovitostí, nebo také výplaty dividend či úroků z našich finančních investic.

V případě aktivního příjmu se můžete vydat dvěma směry. Buď se budete soustředit pouze na jednu konkrétní věc, obor, nebo svou aktivitu rozdělíte do více činností. Nad rámec pravidelného aktivního příjmu z hlavní činnosti můžete své příjmy navýšit prostřednictvím různých přivýdělků.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>