Pod pojmem dobrá investice si každý představí, že se jedná o něco, co danému člověku přináší určitý užitek. Tento užitek může nabývat různých podob. Může se jednat o vlastní uspokojení v rovině citové např. v případě uměleckých předmětů, nebo o dosažení určitého zhodnocení vložených prostředků.

Co je dobrá investice?

Za dobrou investici můžeme považovat cokoli, co v čase získá vyšší hodnotu a my tak budeme moci realizovat zisk z následného prodeje. Důležité je rozlišit, u čeho hodnota v čase skutečně roste a u čeho naopak s časem klesá.

Tak například, koupíte-li nový vůz přímo od výrobce, tak nemůžete čekat, že ho třeba za pět let prodáte za vyšší, či alespoň shodnou cenu. Auto je totiž spotřebním statkem. Navíc s jeho užíváním se pojí další náklady v podobě nákladů na palivo, nákladů na pravidelný servis, nebo také povinné pojištění. Jestliže uvažujete o investici do auta s vidinou nějakého zisku, pak jsou to auta veteráni, jejichž hodnota v čase roste.

Dobrou investicí může být nemovitost. Pokud nemovitosti pronajímáte, pak získáváte dodatečný příjem v podobě pravidelného nájemného. Nehledě na to, že hodnota nájemného může časem růst v závislosti na vývoji tržního nájemného. Je-li vlastněná nemovitost určena pro vaše osobní bydlení, pak i v tomto případě se jedná o dobrou investici. Sice nezískáváte pravidelný příjem z nájemného, ale zase žádné neplatíte vy. Navíc, ve chvíli, kde se dostanete do nelehké životní situace, můžete nemovitost prodat a to třeba i za cenu vyšší, než když jste nemovitost kupovali.

Příkladem dobré investice jsou taktéž investice do cenných papírů.

Co je dobré mít na paměti?

Každý investor by měl dosáhnout toho, aby jeho příjem nebyl závislý pouze na jednom zdroji, např. platu. Důležité je myslet na tvorbu úspor a budování tzv. pasivního příjmu. Ve chvíli, kdy ztratíte zaměstnání, ztrácíte také jediný zdroj příjmu. Nicméně, máte-li úspory či vám pravidelně plyne renta např. v podobě vyplácených dividend, pak máte z čeho čerpat a z čeho hradit své závazky.

Co se týká závazků, investor by měl myslet na určitou rovnováhu mezi příjmy, hodnotou jeho majetku a výší jeho závazků. Do potíží se investor dostává tehdy, kdy hodnota jeho závazků převýší hodnotu jeho majetku. Proto by cílem každého investora mělo být neustálé navyšování hodnoty jím drženého majetku.

Investor by měl myslet také na dostupnost peněz, tedy jejich likviditu. Bude-li vlastnit pouze nemovitosti a bude potřebovat peníze ve velice krátkém časovém horizontu, pak se může stát, že bude nucen nemovitost prodat pod cenou. Dobré je své investice rozložit na investice krátkodobé, které jsou velice likvidní, investice střednědobé a dlouhodobé. Investor tak diverzifikuje své investice, čímž minimalizuje podstupovaná rizika a zároveň optimalizuje svůj výnos.

Ať už se pustíte do jakýchkoli investic, je potřeba si uvědomit, že jejich hodnota v čase kolísá, takže můžete dosáhnout jak zajímavých výnosů, tak i poměrně vysokých ztrát.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>