Investor, který se rozhodne investovat své volné finanční prostředky do akcií, musí být v prvé řadě připraven nést zodpovědnost za vývoj hodnoty své investice. Akcie pro svého držitele mohou znamenat jednak vysoký výnos, ale také případnou ztrátu. Investor podstupuje nemalé riziko a měl by si ho být vědom, než se do obchodování s akciemi pustí. Dále by si měl odpovědět na několik základních otázek ohledně parametrů jeho plánované investice. Tomu by pak měla být uzpůsobena jeho investiční strategie.

Jak vybrat správného brokera?

Před zahájením samotného nákupu akcií je důležité vybrat vhodného obchodníka s cennými papíry, který má příslušnou licenci pro provádění obchodů s přístupem na trh. Jedním z hledisek při výběru brokera může být jeho aktuální postavení na trhu, ale i jak dlouhou tradici na daném trhu má.

Jelikož se jedná o službu, kterou broker investorovi poskytuje, pak je rozhodujícím parametrem při výběru brokera i výše poplatků spojených se zprostředkováním obchodů. Poplatek bývá nejčastěji odvozován od objemu realizovaného obchodu a způsobu obchodování, přičemž nejméně nákladné je povětšinou obchodování po internetu. Při výběru vhodného obchodníka je proto také třeba zohlednit jím nabízený způsob obchodování. Základním způsobem přijímání pokynů je osobní kontakt s klientem. Rozvoj moderních technologií však umožňuje přijímat pokyny i po telefonu, nebo dokonce prostřednictvím internetových aplikací.

Volba parametrů investice

Po té, co zvolíte vám vyhovujícího obchodníka s cennými papíry, je důležité se zaměřit na stanovení základních parametrů samotné investice. Prvním z nich je časový horizont, tedy určení doby, po jakou chceme akcii držet. Tato doba držby pak úzce souvisí i s rizikovostí investice. Obecně lze říci, že čím je námi preferovaná investice rizikovější, tím delší časový horizont bychom měli volit.

O investici dále rozhoduje také zamýšlená výše investovaného kapitálu. Zde by se investor měl držet pravidla, že investovat by měl pouze tu část finančních prostředků, kterou ve střednědobém časovém horizontu může postrádat.

Dalším rozhodujícím parametrem je volba investiční strategie, kdy by investor měl zvážit na jedné straně vztah podstupovaného rizika a potenciálního výnosu, na straně druhé pak své časové možnosti a osobní přístup k riziku.

Investiční strategie:

  • Indexová investiční strategie
  • Výnosová strategie
  • Růstová strategie
  • Aktivní investování
  • Trading

O úspěchu naší investice rozhoduje ve velké míře správné načasování nákupů a prodejů. Zjednodušeně platí pravidlo, že nakupujeme po propadu na trhu a prodáváme v okamžiku oživení trhu, tedy kdy se projevuje růstový trend. Ke správnému načasování našich investic můžeme využít poznatků technické a fundamentální analýzy

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>