Na investici do bytu se můžeme dívat ze dvou hledisek. Ve chvíli, kdy se rozhodneme koupit byt pro vlastní bydlení, stává se součástí našeho hmotného majetku. Tento majetek pak můžeme prodat v případě, kdy se dostaneme do nelehké životní situace, nebo jej naopak můžeme pronajmout. Právě pronájem může být jedním z investičních záměrů koupě bytu.  Pronájmem získáváte pravidelný příjem v podobě pravidelného nájemného. Na byt se však můžeme dívat také jako na obchodovatelnou komoditu. Příkladem můžeme koupě staršího bytu, který zrekonstruujete a následně prodáte. Samozřejmě za cenu, která pokryje vaše náklady v podobě kupní ceny a nákladů rekonstrukce a s připočtením určité míry zisku.

Financování koupě bytu

Investice do bytu patří již k nákladnějším investicím, které jsou často financovány prostřednictvím úvěrových produktů. Těmito produkty jsou hypoteční úvěry, nebo také úvěry ze stavebního spoření. Oba dva typy produktů mohou ke svému financování využít jak fyzické, tak právnické osoby.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr, zkráceně hypotéka, je úvěrový produkt, jehož splácení je zajištění v podobě zástavního práva k nemovitosti, případně i k rozestavěné nemovitosti. Zástavou může být financovaná nemovitost, nebo nemovitost jiná. Podmínkou je postačující hodnota nemovitosti.

Zástavní hodnota nemovitosti je jedním z rozhodujících parametrů hypotéky, protože představuje omezení maximální výše půjčované částky. Hodnotu neboli LTV (loan to value) stanovuje smluvní odhadce dané banky. Je-li tedy hodnota nemovitosti stanovena odhadcem na jeden milion korun, pak maximální výše úvěru bude právě jeden milion korun a bude se jednat o stoprocentní hypotéku. Pokud však budete mít úspory ve výši např. 100 000 Kč, které chcete využít ke koupi této nemovitosti, pak se bude jednat o devadesáti procentní hypotéku. V bance budete žádat pouze o 900 000 Kč, tedy 90 % z hodnoty nemovitosti.

Hypoteční úvěr můžete využít jak k samotnému nákupu bytu do osobního vlastnictví, tak i k případné rekonstrukci, modernizaci či opravám. Jestliže uvažujete o koupi bytu k jeho následnému pronájmu, pak i v tomto případě lze využít hypotéky. Konkrétně se jedná o tzv. hypotéku na pronájem. Specifikem tohoto typu hypotéky je, že umožňuje započítání příjmů z budoucího pronájmu do bonity, která je také důležitým faktorem pro schválení hypotečního úvěru. Smluvní odhadce banky jednak posoudí, zda je nemovitost v dané lokalitě vůbec pronajímatelná, jednak stanoví částku tzv. obvyklého nájemného. Banka pak do bonity klienta započte určité procento z tohoto obvyklého nájemného.

Úvěr ze stavebního spoření

V případě stavebního spoření je potřeba rozlišit, zda se jedná o řádný či úvěr překlenovací.

Na řádný úvěr vzniká klientovi stavební spořitelny ze zákona nárok, a to při splnění podmínek v podobě dosažení určité výše hodnotícího čísla (liší se dle konkrétní stavební spořitelny), naspoření určitého podílu z cílové částky (liší se dle zvolené stavební spořitelny a zvolené varianty spoření) a dodržení minimální doby spoření, obvykle dva roky.

Pokud tyto podmínky splněny nejsou, pak klient nárok na poskytnutí úvěru nemá a záleží na posouzení konkrétní stavební spořitelny, zda klientovi v jeho žádosti vyhoví, či ne. Překlenovací úvěr je však dražší variantou než úvěr řádný. Klient ve fázi překlenovacího úvěru hradí pouze úroky z poskytnutého úvěru. Úroková sazba je však vyšší než v případě úvěru řádného. Vedle úroků hradí také stanovenou částku, která slouží k tzv. „dospořování“. Teprve až při dosažení požadované úrovně klientem naspořené částky, se úvěr stává řádným úvěrem. Pro klienta to znamená snížení úrokové sazby a také to, že konečně začíná splácet svůj dluh.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>