Investice do firem

Ve spojitosti s investicemi do firem se setkáte s celou řadou pojmů, jako je venture capital, či business angels, popřípadě start-up. Investice do firem jsou obvyklé především u menších a středních podniků, pro které je to jedna z cest, jak financovat zahájení činnosti společnosti, další rozvoj a expanzi. Z pohledu investora se jedná o zajímavou alternativu ke klasickým investicím v podobě investic do akcií společnosti.

Co je podstatou investic do firem?

Na trhu existuje celá řada společností, jež hledají zdroje pro svou činnost. Investor, který se rozhodne takto investovat, vloží do dané společnosti tzv. rizikový kapitál, neboli venture capital, čímž jako protihodnotu získá podíl na základním kapitálu společnosti.

Mimo kapitálu poskytuje daný investor společnosti také své zkušenosti z podnikání, obchodní kontakty, popřípadě i distribuční kanály. A právě takovýto investor bývá označován jako business angel.

Investiční cíl

Cílem investora je umožnit růst perspektivní společnosti tak, aby se její hodnota v budoucnu znásobila do té míry, kdy se investor rozhodne svůj podíl odprodat a realizovat vysoký zisk. Každý investor by měl do tohoto typu investic vstupovat s tzv. exitovou strategií.

Exitová strategie spočívá ve stanovení jednak časového horizontu, obvykle tři až pět let, tedy kdy investor plánuje odprodat svůj podíl zpět, a jednak požadované míry zhodnocení vložených prostředků. V případě investic do firem se tato míra zhodnocení pohybuje v řádu až sta procent.

S jakým rizikem počítat a jak se mu vyvarovat

Investice do firem se pojí s podstatně vysokým rizikem, za což investoři požadují nadstandardní zúročení.

Riziko takovýchto investice spočívá v neúspěchu dané společnosti. Investor by proto měl věnovat velkou pozornost v okamžiku rozhodování o vkladu kapitálu do konkrétní společnosti. Prvotní indikátory případného neúspěchu může odhalit již v předkládaném business plánu.

Snížit riziko lze uplatněním obecného pravidla. Podle tohoto pravidla jsou nejméně rizikové ty společnosti, které na trhu působí již po dobu dvou až tří let. Záleží ovšem také na oboru, ve kterém daná společnost podniká.

Velice rizikové jsou tzv. start-up projekty. Pojem start-up označuje nově vznikající projekt či společnost ve fázi tvorby podnikatelského plánu. Investice do start-upového projektu může přinést nebývalé zisky, ale nese sebou také hodně vysoké riziko neúspěchu.

Jednou z cest, jak minimalizovat podstupované riziko, je, že se stanete podílníkem ve fondu, jehož činnost spočívá právě v investicích do zajímavých projektů. Investory se tak mohou stát i ti, kteří nemají finanční prostředky v takové výši, aby mohli sami takovouto investici realizovat. Navíc prostřednictvím fondu je možné se účastnit takových projektů, které vyžadují vyšší obnosy. Potřeba je ale počítat s tím, že se výnos poměrným dílem rozmělní mezi podílníky, takže míra zhodnocení je nižší. Pohybuje se v řádu deseti a více procent zhodnocení vložených prostředků.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>