Investice do nemovitostí se od investic do akcií či jiných finančních nástrojů odlišují tím, že mají hmatatelnou podobu. Dlouhodobě patří k oblíbeným formám investic volných finančních prostředků. Zisku je možné dosáhnout prostřednictvím rozdílů mezi nákupní a prodejní cenou. Investice do nemovitostí však mohou být také zajímavým zdrojem renty, kdy pravidelný důchod plyne z pronájmu dané nemovitosti.

Motivy k investování do nemovitostí

Motivů pro tuto formy investice je celá řada. Jedním z hlavních je dosažení určité míry zisku, ať už v podobě jednorázového plnění, nebo v podobě dlouhodobé renty. Investice do nemovitostí jsou dále vhodným nástrojem diverzifikace investičního portfolia. Sloužit mohou i jako nástroj pro zajištění v době politické a finanční krize. Jako způsob zajištění jsou investice do nemovitostí zajímavé z důvodu existence vztahu jejich ceny k vývoji inflace.

Pro koho jsou vhodné investice do nemovitostí

Tradičními investory do nemovitostí jsou tzv. institucionální investoři, což jsou např. banky, investiční společnosti, investiční fondy, či pojišťovny. Investovat do nemovitostí však může v podstatě každý. Hovoříme o kategorii tzv. drobných investorů.

Nákup nemovitosti k pronájmu, lze totiž financovat prostřednictvím specializovaných hypotečních produktů, kdy jsou v některých případech do bonity započítávány právě i příjmy z budoucího pronájmu, a tak je možno dosáhnout na vyšší úvěrovou částku a tedy zakoupit i zajímavější nemovitost. Atraktivita nákupu nemovitosti na úvěr stoupá především v době nízkých úrokových sazeb.

Volba nemovitosti

Při rozhodování o investici do nemovitosti je rozhodující určit, o jakou nemovitost máme zájem. Jednak to jsou tzv. rezidenční nemovitosti, kam spadají byty a domy, jednak komerční nemovitosti, pod kterými si lze představit obchody, kancelářské prostory apod.

Rizika spojená s investicí do nemovitostí

Stejně jako u každé jiné investice i v tomto případě je potřeba počítat s celou řadou rizik. Jedním z nich je např. nepříznivý vývoj cen nemovitostí, o čemž se investoři mohli přesvědčit v nedávné době. Zatímco před začátkem světové hospodářské krize tuto formu investice volili mimo institucionálních investorů i drobní investoři, kteří se těšili z růstu cen jimi koupených nemovitostí, v průběhu krize začal zájem o investici do nemovitostí postupně upadat. Důvodem byly poklesy cen nemovitostí a z toho plynoucí citelné ztráty právě v situaci nuceného prodeje nemovitosti za nepříznivou cenu.

Dalším rizikem, díváme-li se na nemovitost jako nemovitost určenou k pronájmu, je, že nenalezneme vhodné nájemníky, kteří budou ochotni platit námi požadované nájemné, nebo nebudou platit vůbec. Ohrozit nás jako investory může také nějaké pohroma např. v podobě požáru atd.

Dopady některých rizik se dají však zmírnit. Tak např. majitelé nemovitostí se v současné době mohou proti riziku neuhrazeného nájemného pojistit. Pojistit se mohou také pro případ tzv. ušlého nájmu. Toto pojištění je uplatněno v situaci, kdy se pronajímaná nemovitost stává nepoužitelnou v důsledku požáru, povodně či jiné škody a majitel dané nemovitosti tak dočasně přichází o pravidelný příjem z pronájmu.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>