Investice do umění jsou opět jednou z alternativ, jak naložit s volnými finančními prostředky. Umělecké předměty můžeme nakupovat, buď pro potřeby svého vlastního potěšení z jejich umělecké hodnoty, nebo jako vhodný nástroj pro získání zajímavého zhodnocení v podobě dosaženého zisku z jejich následného prodeje. Podstatné je si uvědomit, že se jedná o investice dlouhodobého charakteru.

Jak začít s investicemi do umění

Pro zahájení investic do umění je dobré najít si dobrého partnera, který se ve světě umění pohybuje delší dobu. Vždy je výhodou poslechnout si názor odborníka. Podstatné je také vlastní vzdělávání a získání základního přehledu o světě umění.

Jak nakupovat a prodávat umělecké předměty

Nakupovat můžete v prodejních galeriích, nebo v aukčních domech. Zde je potřeba si uvědomit pár základních rozdílů. Zatímco v prodejních galeriích nakupujete v podstatě od autora samotného, v případě aukčních domů kupujete umělecký předmět od přechozího vlastníka, tedy dá se říci již prověřené dílo. Aukční domy navíc poskytují širší nabídku sortimentu, autorů, uměleckých směrů, stáří děl atd. Obchodování v aukčních domech je dále veřejné a více transparentní.

Míra rizika a výnosnost investic do umění

Koupíte-li umělecké dílo v prodejní galerii od autora samotného, pak sami sebe vystavujete největší míře rizika. Současné umění má nejhůře předvídatelný vývoj ceny. Umělecké předměty totiž podléhají módním trendům.

Naopak nejméně riziková jsou díla starých mistrů, jejichž hodnota byla již prověřena časem. Současně je potřeba dodat, že pokud se rozhodnete odkoupit některou z nejznámějších uměleckých položek, pak lze jen těžko očekávat nějaký výrazný růst jejich ceny v čase. Proto je dobré zvolit ty autory, o kterých se v uměleckých kruzích hovoří, ale ceny jejich děl se nepohybují v řádu milionů.

Největší výnos pak můžete očekávat v případě, kdy koupíte dílo od teprve začínajícího umělce, který se v průběhu let svou prací proslaví natolik, že cena jeho děl stoupne až na několikanásobek původní hodnoty. Vysoká míra rizika spočívá v tom, že se proslavit vůbec nemusí. Rozhodujícím faktorem investic do umění je tedy čas, a to v řádu let.

Vyvarovat se rizikovým obchodům můžete také tím, že budete udržovat kontakty s odborníky a budete zvyšovat také své vlastní znalosti čtením odborné literatury. Pokud si nebude jisti svými nově nabytými znalostmi, můžete si vyžádat znalecký posudek, restaurátorskou zprávu nebo výsledky laboratorních zkoušek.

Riziko, že se vám vámi držený umělecký předmět nepodaří prodat, nebo jej neprodáte za vámi požadovanou cenu, můžete snížit uchováním veškerých nabývacích dokladů, které svědčí o původu a historii předmětu. Hovoříme o tzv. provenienci. Předměty s prokazatelným původem jsou nejsnáze obchodovatelné.

Při obchodování s uměleckými předměty musíte počítat s tím, že ať už budete prodávat, či nakupovat, nevyhnete se poplatků. Jedná se o provizi kupujícího a provizi prodejce. Ty je potřeba také zakalkulovat do našich finančních úvah.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>