Akcie jsou majetkovým cenným papírem, jenž představuje podíl svého majitele na kapitálu dané společnosti. Zisk z akcie je možné dosáhnout prováděním nákupů a prodejů těchto cenných papírů, nebo jejich prostou držbou. Zatímco u častých nákupů a prodejů je zisku dosaženo z rozdílu nákupních a prodejních cen, v případě držby je zisk realizován v podobě vyplacených dividend.

První krok: Volba obchodníka s cennými papíry

Obchodovat s akciemi jsou oprávněni pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří mají přístup na trh. Proto, abyste mohli realizovat svou zamýšlenou investici, musíte s tímto obchodníkem uzavřít smlouvu, na základě které budete moci podávat pokyny k nákupům a prodejům vybraných akcií. Tato smlouva upravuje vztah mezi vámi jako klientem a daným obchodníkem s cennými papíry. Je zde např. upravena výše poplatků z realizovaných obchodů.

Uzavřením smlouvy však vše teprve začíná. Většina obchodníků před zahájením přijímání investičních pokynů z vaší strany bude požadovat složení stanované výše finančních prostředků na zvolený bankovní účet. Pouze ve výjimečných případech se můžete setkat s možností půjčky na nákup cenných papírů.

Způsob obchodování s akciemi je odvislý od vybrané investiční strategie.

Druhý krok: Obchodujeme s akciemi

Pokyny k nákupům a prodejům cenných papírů budete podávat na základě obchodníkem nabízeného způsobu komunikace. Tím může být osobní jednání, telefon, nebo různé internetové aplikace.

Při podávání pokynů k nákupům a prodejům akcií je důležité znát tzv. ISIN (International Securities Identification Number). Jedná se o mezinárodní identifikační číslo cenného papíru pro účely obchodování s ním. Přiděluje jej centrální depozitář cenných papírů. ISIN má podobu dvanáctimístného alfanumerického kódu. První dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků reprezentuje kód cenného papíru a poslední znak slouží jako kontrolní číslice.

Rozhodnete-li se realizovat nějaký nákup nebo prodej akcií a předáte pokyn obchodníkovi, pak můžete stanovit cenový limit. V případě nákupu to znamená, že obchodník je oprávněn nakoupit nejvýše za cenu, která odpovídá stanovenému cenovému limitu. U prodeje představuje cenový limit nejnižší možnou cenu, za kterou jste ochotni vámi držené cenné papíry prodat. Je třeba počítat s tím, že pokud v investičním pokynu uvedete tento limit, pak zaplatíte obchodníkovi zvýšený poplatek.

V případě přijetí a realizace vámi zadaného investičního pokynu by vám obchodník s cennými papíry měl vystavit potvrzení o provedení obchodu.

Třetí krok: Vlastníme akcie

Akcie jsou uchovávány nejčastěji na účtech obchodníka s cennými papíry, jež jsou evidovány Centrální depozitářem cenných papírů. Obchodník tak může sledovat a vás upozorňovat na podstatné informace a termíny, jako je třeba datum konání valné hromady, výplata dividend atd.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>