Šetřit peníze se dá různými způsoby a na různých místech. Záleží na tom, jaká je naše aktuální situace.

Co znamená šetřit peníze?

Spojení „šetřit peníze“ můžeme chápat v podstatě ve dvou rovinách. První je situace, kdy máme dostatečný příjem na to, aby nám pokryl veškeré naše nezbytné a zbytné náklady. Pod nezbytnými náklady si představme náklady na stravu, či náklady na bydlení. Jako náklady zbytné označíme ty položky, bez kterých se případně obejdeme, což může být návštěva kadeřníka, pravidelné nákupy oblečení atp.

Postačující příjem nám navíc umožňuje šetřit ve významu tvorby úspor z nespotřebovaných peněz. Úspory v podstatě představují odložení současné spotřeby do budoucna. Místo toho, abyste si na koupi televizoru museli vzít nyní spotřebitelský úvěr s nemalou úrokovou sazbou, počkáte s jeho koupí třeba půl roku. Pak si ho budete moci koupit za vlastní a bez úroků.

Druhou rovinu představuje situace, kdy běžný příjem bohužel nepostačuje na pokrytí všech nezbytných a zbytných nákladů. Pak je potřeba buď zvýšit svůj příjem, nebo snížit své náklady.

Jak šetřit?

Jestliže pravidelný příjem nepokrývá naše pravidelné platby pak jednou cestou, jak takovouto situaci zvládnout, je snížit výdaje.

V první řadě je důležité sestavit rodinný rozpočet, který vám ukáže, kolik za jaké položky platíte a o jakou částku vaše výdaje překračují vaše příjmy. Při sestavování rozpočtu nezapomeňte rozčlenit výdaje na nezbytné a zbytné. V rámci dané kategorie pak přiřadíte každé položce váhu neboli preferenci. Při rozhodování o tom, jaké náklady snížit, nebo úplně odstranit, postupujete podle přiřazených preferencí, samozřejmě nejprve v kategorii výdajů zbytných, od nákladů s nejnižší přiřazenou preferencí po ty s tou nejvyšší.

Nicméně pokud ani vyloučení veškerých zbytných nákladů není postačující k vyrovnání vaší osobní bilance, pak je potřeba zasáhnout do výdajů nezbytných. Příkladem může být nalezení levnější formy bydlení. Jestliže ale do kategorie nezbytných nákladů zasahovat nechcete, pak musíte jít cestou navýšení osobního příjmu. Buď najít nové zaměstnání, kde dosáhnete na vyšší příjem, nebo hledat příležitostné práce ke stávajícímu zaměstnání.

Rady a tipy

Cestou, jak se vyvarovat výše popsané situaci, je vytvořit si postačující finanční rezervu ve výši trojnásobku až šestinásobku měsíčného příjmu. Myslete na to včas, kdy volné zdroje máte.

Ve chvíli, kdy se do svízelné finanční situace dostanete, je potřeba se tomu přizpůsobit. Jsou to např. nákupy se seznamem, kdy koupíte skutečně jen to, co potřebujete. Dále je to vyhledávání různých slevových akcí. Rodinnému rozpočtu může také pomoci omezení stravování v restauracích a upřednostnění vaření doma z nakoupených surovin. Nemalou položkou jsou jistě i náklady na pohonné hmoty, pokud do práce dojíždíte autem. Cestování hromadnou dopravou napjatému rozpočtu také jistě uleví. Uspořit se dá i v případě, budete-li dodržovat několik zásad ohledně spotřeby elektrické energie, vody či tepla.

Překvapivé pak můžeme být pro mnohé doporučení snažit se udržovat v dobré fyzické kondici a psychické pohodě, protože, není-li tomu tak, mohou se objevit různé zdravotní problémy, jejichž léčba nemusí být mnohdy levnou záležitostí.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>