Peníze jsou podstatnou součástí každodenního života každého z nás. Slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny. Peníze však neslouží pouze jako platidlo, jsou i zdrojem bohatství. Existují různé způsoby, jak peníze získat a tedy jak se stát bohatým.

Co jsou peníze?

Peníze slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny, tedy platidlo. V době papírových peněz a rostoucího významu tzv. elektronických peněz se dá říci, že jsou vyjádřením důvěry. Samy o sobě totiž žádnou hodnotu nemají.

Cesta k penězům

Peníze lze získat dvěma cestami. První cesta vyžaduje naše přičinění. Jde o to, že nejprve musíme vyvinout určitou aktivitu, za níž pak obdržíme odměnu v podobě smluvené částky. Peníze můžeme získat tak, že se necháme zaměstnat, či začneme podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Navýšit příjem a tedy celkovou sumu peněz můžete také díky různým příležitostným pracím nad rámec vaší dennodenní pracovní náplně. Jsou to různé víkendové brigády, které ovšem znamenají méně volného času. Celou řadu dalších možností dnes nabízí také internet, který se může stát zajímavým zdrojem příjmů.

Peníze se dají také získat díky investicím v různých podobách. Mohou to být investice do nemovitostí, kde je zdrojem příjmu následný prodej nemovitosti či jsou to příjmy z pronájmu. Dále to mohou být finanční investice. Od investic v podobě vkladu na spořicí účet, či termínovaný vklad až po investice na finančních trzích. Nicméně, pokud chceme investovat, musíme mít dostatečný prvotní kapitál.

Druhou cestu k získání peněz nazvěme jako cestu „úvěrovou“. Jde o to, že potřebné finanční prostředky můžete získat také prostřednictvím úvěrových produktů.

Jestliže máte běžný účet, pak lze snadno získat tzv. kontokorent. Kontokorentní úvěry jsou vhodné pouze v případě, kdy je čerpáte jen výjimečně. Při dlouhodobém vyčerpání jsou jedním z nejdražších způsobů financování. Pak lze využít kreditních karet. Stejně jako u kontokorentů platí, že nejsou na škodu, pokud z nich nečerpáte peníze dlouhodobě.

Pro případ, kdy potřebujete peníze, ale víte, že nebudete schopni celou částku splatit v dohledné době najednou a spíše byste uvítali možnost splácení, nabízí se spotřebitelské úvěry. Prostředky čerpané ze spotřebitelského úvěru můžete využít na cokoli. Existují však spotřebitelské úvěry s definovanými účely využití jako jsou např. vybavení domácnosti, nákup automobilu apod. Takovéto úvěry jsou pak zvýhodněny nižší úrokovou sazbou.

Dalším způsobem financování jsou hypoteční úvěry, které dělíme na účelové a neúčelové. Účelové hypoteční úvěry slouží pouze k financování definovaných účelů jako je např. nákup nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti, refinancování předešlého hypotečního úvěru aj. Zvýhodněny jsou nízkými úrokovými sazbami. Neúčelové hypoteční úvěry, neboli americké hypotéky, jsou úročeny vyššími sazbami ve srovnání s hypotékami účelovými. Je to cena za to, že čerpáte finanční prostředky libovolně, tedy bez určeného účelu využití.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>