Kam investovat milion

Při rozhodování, kam investovat volné finanční prostředky, je klíčová tvorba investiční strategie, bez níž se žádný investor z dlouhodobého hlediska neobejde. Volba vhodné investiční strategie pro konkrétního investora závisí především na požadované míře zhodnocení s ohledem na akceptovatelnou míru podstupovaného rizika. I když volba správné investiční strategie přispívá k dosahování zisků, je potřeba mít na paměti, že i ta sebelepší investiční strategie může v určitém okamžiku selhat.

Jak sestavit investiční strategii?

Sestavení vhodné investiční strategie předchází celá řada otázek, na které je potřeba si odpovědět. První z nich je volba časového horizontu. Investice z hlediska času rozdělujeme na investice krátkodobé (1 rok až 3 roky), střednědobé (3 roky až 5 let) a dlouhodobé (5 let a více). Podle zvolené délky investičního období se liší také investiční instrumenty. Samozřejmě, že čím kratší doba pro investici, tím vhodnější je volba méně rizikových instrumentů. Nižší je však i případný výnos.

Dále je potřeba určit, zda jste spíše aktivním nebo pasivním investorem. Aktivní investor zaměřuje svou pozornost na výběr a načasování investice s cílem maximalizovat zisk. Pro pasivního investora je naopak typická strategie „kup a drž“.

Pro investora je dále rozhodující sestavení také jeho osobního magického trojúhelníku investování. Vrcholy tohoto trojúhelníku jsou výnos, likvidita a riziko. Nikdy není možné dosáhnout všech tří vrcholů. Proto podle přidělení váhy jednotlivým vrcholům rozlišujeme několik typů strategií.

Typy investičních strategií

Je-li pro nás jako investora rozhodující výnos, pak volíme mezi strategií růstovou, strategií výnosovou a růstově výnosovou strategií. Podstata růstové strategie je založena na obětování pravidelných výnosů ve prospěch očekávaného vyššího výnosu v budoucnosti. Naopak výnosová strategie klade důraz na získání pravidelného příjmu např. v podobě dividend. Poslední ze strategií je pak kombinací dvou výše popsaných.

Podle našeho vztahu k riziku rozlišujeme tři typy investičních strategií. Jestliže jako investor preferujeme co nejmenší riziko, pak je pro nás vhodná konzervativní investiční strategie, jejímž cílem je ochrana hodnoty kapitálu. Je-li náš přístup k riziku neutrální, pak volíme vyváženou investiční strategii. Pokud jsme ochotni podstoupit zvýšenou míru rizika s vidinou vysokého zhodnocení, pak se jedná o strategii agresivní, nebo také tzv. dynamickou.

Pro některé investory může být rozhodující vysoká likvidita, přičemž platí, že čím vyšší likvidita, tím nižší lze očekávat výnos a také riziko.

Nejen investiční strategie rozhoduje

Pokud se rozhodneme investovat milion, pak je potřeba si nejprve ujasnit výše uvedené. Základem správného investování je také diverzifikace. Která spočívá v tom, že část prostředků může být investována krátkodobě a následně rolována a část může být investována do střednědobých až dlouhodobých investičních nástrojů. Při vhodné kombinaci investičních nástrojů tak můžeme dosáhnout minimalizace rizika a maximalizace výnosu.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>