Máte-li volné prostředky, pak byste je neměli nechat zahálet. Na jejich hodnotu má totiž vliv inflace. Abyste předešli znehodnocení svých úspor, můžete využít několik způsobů. Před tím, než si některý z nich zvolíte, je potřeba si odpovědět na některé otázky.

Co je potřeba rozhodnout?

První z otázek se týká časové horizontu, tedy za jak dlouho budete své peníze potřebovat či je chcete využít. Investice se obecně rozdělují na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. V závislosti na zvolené délce vámi požadovaného uložení peněz se stanovuje také váš rizikový profil. Tím rozumějme odpověď na otázku, jak velké riziko jste ochotní podstoupit ve vztahu k výši daného výnosu.

Další z otázek se vztahuje k požadavku na likviditu, tedy zda chcete mít po celou dobu trvání investice možnost peníze případně vybrat, nebo je pro vás postačující, že se ke svým penězům dostanete v podstatě až na konci zvolené doby.

Při rozhodování o způsobu uložení vašich úspor je také podstatné, o jak velkou částku se jedná. Při větším objemu pak můžeme být zajímavé úspory rozdělit do více částek s různými investiční horizonty a tedy i s různou mírou rizika a výnosu.

Možnosti uložení peněz

Možností, jak uložit své peníze, je celá řada. Začneme-li od těch nejméně rizikových, jsou to spořicí účty a termínované vklady. Spořicí účty jsou určeny především k uložení peněz, které slouží jako pohotovostní rezerva. Jsou poměrně likvidní a v podstatě bezrizikové, pokud budeme uvažovat funkci pojištění vkladů. To vše je ale vykoupeno nízkými úrokovými sazbami, nehledě na to, že je potřeba uvažovat ještě i daň ve výši patnácti procent.

Vyšší zhodnocení klientům mohou nabídnout termínované vklady. Nicméně zde je potřeba si uvědomit, že termínované vklady jsou sjednávány na pevně určenou dobu, po kterou nelze s prostředky disponovat. Pokud bude klient prostředky potřebovat nutně vybrat, pak mu budou vyplaceny. Samozřejmě bez zhodnocení, nebo s kráceným zhodnocením. Záleží na podmínkách dané finanční instituce.

Další možností, jak uložit své peníze, jsou státem podporované produkty. Jedním z nich je stavební spoření, kde klient od státu získává příspěvek v podobě procentního podílu z klientem vložené částky za rok. Klient dále těží úrokový výnos jak ze svého vkladu, tak ze státních příspěvků. Státními příspěvky je dále podporováno také penzijní pojištění. Zde je příspěvek stanoven jako pevná částka, kterou klient získává při určité výši svého pravidelného měsíčného vkladu. Ze strany státu je podporováno také životní pojištění. Konkrétně se jedná o životní pojištění sjednané pro případ smrti a dožití. Stát klienty motivuje k uzavření tohoto pojištění daňovým zvýhodněním v podobě daňových odpočtů od základu daně, ovšem při splnění dalších podmínek.

Zajímavými investice pak mohou být také investice do akcií, dluhopisů aj. Pro běžného klienta jsou tyto investice přístupné díky fondům kolektivního investování.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>