Volba vhodné investiční strategie a potažmo investičních nástrojů je závislá na zvoleném časovém horizontu. Tedy je důležité si odpovědět na otázku, za jak dlouho chceme námi vložené prostředky a případné zhodnocení využít pro své potřeby, nebo další investice.

Charakteristika krátkodobých investic

Dle časového horizontu rozlišujeme investice na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Krátkodobé investice jsou investice lze rozdělit na dvě podkategorie – investice do jednoho roku a investice do tří let. Vhodnými investičními nástroji pro investici na jeden rok jsou běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, popřípadě investice do peněžních fondů. Při delším časovém horizontu do tří let už lze uvažovat investice do krátkodobých dluhopisů a dluhopisových fondů. V úvahu připadají také zajištěné fondy, strukturované dluhopisy a strukturované vklady.

Střednědobé investice jsou investice s horizontem tři až pět let. Dlouhodobé investice jsou určeny pro investory, kteří uvažují o investice na více jak pět let.

Do čeho investovat?

Jak už bylo zmíněno výše, za krátkodobou investici lze považovat vklad na běžný účet. Nicméně v souvislosti s velice nízkými úrokovými sazbami, kterými jsou běžné účty úročeny, není běžný účet příliš vhodným nástrojem. Výnos nepokryje inflaci, nehledě na uplatňovanou daň z výnosu ve výši 15%.

Dále to jsou spořicí účty. Bohužel ani zde bankovní domy svým klientům nenabízejí závratné zhodnocení. Některé instituce však klientovi nabídnou alespoň tolik, aby se jeho peníze v čase neznehodnotily o vliv inflace.

Zajímavějšími nástroji jsou proto termínované vklady, které klientům nabízejí zhodnocení často nad úroveň inflace. Nicméně v případě termínovaných vkladů je třeba si uvědomit, že po dobu trvání vkladu není možné s peněžními prostředky libovolně nakládat, zatímco u spořicího účtu se s tímto omezením nesetkáme. Nemusíte se bát, možnost své peníze vybrat máte, ale musíte počítat s tím, že zaplatíte buď poplatek za nedodržení doby vkladu, či vám bude úroková sazba snížena atp. Jak spořicí účty, tak termínované vklady podléhají patnácti procentní dani z výnosu.

Alternativou k bankovním produktům je investice do fondu peněžního trhu. I když se jedná o velice konzervativní investici, je potřeba si uvědomit, že zde klient nemá žádnou garanci zhodnocení a žádnou garanci, že nedojde ke snížení hodnoty jím vložených peněz. Nicméně fondy peněžního trhu patří k nízkorizikovým investicím s poměrně vysokou likviditou.

Co se týká krátkodobých dluhopisů, dluhopisových fondů a obecně dalších nástrojů kolektivního investování, i zde platí, že za podstoupení vyššího rizika než v případě bankovních produktů je klient odměněn vyšším zhodnocením. Navíc se při dodržení tzv. časového testu může vyhnout dani z dosaženého výnosu, zatímco u bankovních produktů je tato daň stržena vždy. Ve prospěch bankovních vkladů naopak svědčí existence institutu pojištění vkladů, za což odpovídá Fond pojištění vkladů.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>