Nejlepší investice jsou ty, které jsou výhodné. Pokud vám investice nepřináší ani tolik, aby vám pokryla náklady na její pořízení, v případě finančních investic náklady v podobě inflace, nedá se mluvit o výhodné investici, tudíž ani o nejlepší investici. Nejlepší výhodná investice je ta, která vám nad rámec nákladů přinese i požadované zhodnocení.

Co jsou výhodné investice?

Výhodnými investicemi mohou být investice v oblasti nemovitostí, komodit nebo i umění aj. Za nejlepší investici lze považovat jakoukoli investici, která vede k vytvoření tzv. pasivního příjmu. Pasivní příjem je takový příjem, který již nevyžaduje vynaložení velkého úsilí a v podstatě se generuje i bez naší přítomnosti.

Za nejlepší výhodnou investici můžeme považovat tu investici, na jejímž počátku vynaložíme minimální náklady, na konci však čeká odměna v podobě vysokého zhodnocení. Jako příklad můžeme uvést investici do nemovitosti. Koupíme starý byt ve špatném stavu, ale v dobré lokalitě, který sami zrekonstruujeme, a následně ho prodáme za několika násobně vyšší cenu, či ho pronajmeme za vysoké nájemné.

Budeme-li uvažovat investice v podobě investice do cenných papírů, pak příkladem výhodné investice může být nákup akcií začínající společnosti. Jestliže daná společnost na trhu uspěje, hodnota firmy a tedy akcií se znásobí, takže je prodáme na trhu s vysokým ziskem. Pokud si akcie ponecháte, můžete očekávat výplatu vyšších dividend.

Obdobné je to u investic do umění. Koupíte-li prvotinu nějakého malíře, který se za několik stane uznávaným umělcem, pak se můžete těšit také na vysoký zisk. Zatímco na počátku jste do obrazu investovali řádově tisíce, popřípadě deseti tisíce, na konci obraz můžete vydražit v řádu sta tisíců, ne-li více.

Výhodné investice pro všechny?

Jenže na počátku každé investice je potřeba určité výše kapitálu. Ne každý má však takový kapitál k dispozici. Proto jsou pro něj vhodnou volbou nástroje kolektivního investování. Systém kolektivního investování je založen principu shromažďování volných prostředků od drobných střadatelů, kterým je tak umožněn přístup k takovým investicím a na trhy, kam by se sami nedostali. Nashromážděné prostředka jsou investovány za účelem zhodnocení při současné diverzifikaci rizika.

Subjekty kolektivního investování jsou investiční společnosti, investiční fondy a podílové fondy. Pro drobné investory jsou určeny standardizované fondy v podobě otevřených podílových fondů. Vedle standardizovaných fondů existují také fondy specializované určené pro širokou investorskou společnost a tzv. kvalifikované investory.

Jak posoudit výhodnost investice?

K posouzení výhodnosti investice slouží řada metod, které rozdělujeme na metody statické a metody dynamické. Liší v tom, jak zohledňují prvek času. Statické metody na rozdíl od metod dynamických s časem vůbec nepracují. Lze jich ale využít k posouzení různých variant investičních možností s různou dobou časového horizontu. Dynamické metody naopak odrážejí časovou hodnotu peněz a také míru rizika v průběhu životnosti investice.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>