Každý, kdo má peněz nazbyt, se zaobírá otázkou, jak zhodnotit své peníze ještě více. Nicméně výše případného zhodnocení není pouze jediným faktorem, který bychom měli uvažovat při rozhodování o uložení našich peněz.

Co je potřeba zvážit?

Při výběru vhodného způsobu uložení našich peněz je důležité vzít v potaz jak míru přislíbeného zhodnocení, tak také míru podstupovaného rizika. Obecně platí, že čím vyšší riziko podstupujeme, tím vyššího zhodnocení máme možnost dosáhnout. Riziko můžeme zmírnit volbou delšího časového horizontu.

U zvažovaného zhodnocení je důležité, zda minimálně pokrývá výši inflace. Na co je potřeba také myslet, je míra zdanění výnosu, protože na výnos je pohlíženo jako na zdanitelný příjem. V některých případech však může být výnos od daně osvobozen.

Možnosti zhodnocení peněz

Na trhu existuje celá řada možností, kam uložit, investovat, své peníze. Potřeba je zvážit výhody a nevýhody plynoucí z námi zvolené alternativy. Základními faktory pro posuzování investic jsou doba jejich trvání, rizikovost a výnosnost.

Z hlediska časového horizontu rozlišujeme investice krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Do kategorie krátkodobých investic řadíme spořicí účty, termínované vklady či fondy peněžního trhu. Patří sem však také krátkodobé dluhopisy a dluhopisové fondy. Ty samozřejmě slibují vyšší výnosy než je tomu bankovních produktů, nicméně riziko případné ztráty je zde vyšší. Ve prospěch krátkodobých dluhopisů a dluhopisových fondů svědčí i to, že při splnění určitých podmínek jsou výnosy osvobozeny od daně z příjmu, s čímž u spořicích účtů a termínovaných vkladů počítat nemůžeme.

Střednědobé investice nabízí investice do střednědobých dluhopisů či akcií a akciových fondů. Záleží na volbě poměru výnos k podstupovanému riziku. Vyšší výnos a současně i vyšší riziko sebou nesou akciové nástroje, proto je vhodnější je chápat spíše jako nástroje dlouhodobého investování. Do střednědobých nástrojů spadají také penzijní pojištění, stavební spoření a životní pojištění, jejichž atraktivita stoupá především díky státní podpoře v podobě vyplácených podpor a daňového zvýhodnění. Ovšem výnosy u těchto nástrojů nejsou daňově zvýhodněny tak, jako tomu je v případě dluhopisů a akcií.

Dlouhodobým nástrojem zhodnocení peněz jsou akcie a akciové fondy, jejichž rizikovost s prodloužením časového horizontu klesá. Dalšími nástroji jsou např. investiční certifikáty. Vysoký výnos, ovšem za podstoupení poměrně vysokého rizika slibují hedgové fondy a další speciální fondy. Dlouhodobým investičním nástrojem mohou být i dlouhodobé dluhopisy, které jsou poměrně málo rizikové, ovšem nepřináší tak vysoké zhodnocení. Pro zmíněné dlouhodobé investiční nástroje platí, že výnosy z nich za určených podmínek nepodléhají dani z příjmu.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>