Investice do komodit je opět jednou z možností, jak zhodnotit dočasně volné finanční prostředky. Komodity jsou vhodným nástrojem diverzifikace investičního rizika, mají totiž jiný cyklus než akcie. Stabilizují portfolio a současně nabízí příležitost realizovat zisk v případě zdražování energií, vody, benzinu, nebo potravin.

Co jsou komodity?

Pod slovem komodita si představme zboží, nebo produkty, které jsou na trhu obchodovány bez rozdílů v hodnotě, či kvalitě. Dodávané komodity od různých dodavatelů jsou tedy zastupitelné. Pro rozvoj obchodu s komoditami bylo nutné přistoupit k určení vlastností a stanovení obchodovatelného množství, tedy základní jednotky.

Komodity můžeme rozdělit do čtyř základních skupin:

  • Energie (ropa, zemní plyn, uran, …)
  • Kovy (zlato, stříbro, platina, …)
  • Zemědělské produkty (kukuřice, oves, pšenice, …)
  • Maso a dobytek (vepřové maso, …)

Obchodování s komoditami

Obchodování s komoditami, neboli trading commodities, patří svou podstatou mezi termínové obchody. Hovoříme o tzv. futures trading. Jde o to, že obchodník v současnosti uzavře obchod např. na koupi pšenice s termínem dodání příští rok. Obchod je podložen smlouvou, která dodavateli stanovuje povinnost dodat v přesně stanoveném termínu ve smlouvě dohodnuté množství pšenice. Kupující má naopak povinnost tuto pšenici odebrat a to za předem ujednanou cenu stanovenou ve smlouvě.

Podstatným rysem uzavíraných futures kontraktů je fakt, že nedochází k fyzickému vypořádání obchodu. Tedy u příkladu výše uvedené pšenice by nedošlo k jejímu faktickému dodání. Výjimkou mohou být zlato nebo diamanty.

Komoditní obchodování je založeno na koupi a prodeji futures kontraktů. Míra zhodnocení vložených prostředků je závislá na vývoji ceny dané komodity. Uveďme si příklady.

Pokud obchodník odhaduje, že v příštím roce bude úroda pšenice slabá, pak v současnosti uzavře futures kontrakt na koupi této komodity. Ve chvíli, kdy v budoucnosti cena příslušné komodity vzroste z důvodu jejího nedostatku, obchodník futures kontrakt prodá za vyšší cenu, než jej koupil, a realizuje tak zisk. Je-li ovšem jeho odhad budoucí úrody chybný, pak utrpí pravděpodobně ztrátu.

V situaci, kdy obchodník očekává nadměrnou úrodu pšenice a tedy, že dojde k poklesu její ceny, postaví se do role prodávajícího futures kontrakt. Zisku dosáhne tehdy, pokud skutečně dojde k poklesu ceny pšenice. Ztráta na obchodníka čeká v případě, kdy je jeho odhad budoucího vývoje špatný.

Jak investovat do komodit?

Zkušenému investorovi se nabízí možnost investovat do komodit samostatně (samozřejmě přes nějakého brokera). Měl by mít však na paměti, že jak snadno může přijít k zisku, tak snadno může své peníze prodělat. Investice takovéhoto charakteru vyžadují skutečně vedle základních znalostí notnou dávku zkušeností a také přehled o segmentu, do kterého se rozhodne investovat.

Alternativami pro méně zkušené investory jsou investice prostřednictvím komoditních fondů nebo do komoditních indexů.

Investice do komodit však může mít také podobu investice do akcií společností, které danou komoditu těží a zpracovávají. Jestliže roste cena dané komodity, roste hodnota akcií společnosti, což znamená zhodnocení dříve vložených prostředků.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>