content top

Zmařená investice

Pokud se rozhodnete realizovat jakýkoli investiční záměr, tak se samozřejmě vystavujete riziku, že zamýšlená investice nemusí být úspěšná. Už v průběhu realizace samotné investice můžete dospět k závěru, že investice bude ztrátová, proto se rozhodnete investici ukončit. Hovoříme o tzv. zmařené investici. Co je zmařená investice? O zmařenou investici se jedná pouze tehdy, kdy nedojde k jejímu...

Celý článek

Kam investovat milion

Kam investovat milion

Při rozhodování, kam investovat volné finanční prostředky, je klíčová tvorba investiční strategie, bez níž se žádný investor z dlouhodobého hlediska neobejde. Volba vhodné investiční strategie pro konkrétního investora závisí především na požadované míře zhodnocení s ohledem na akceptovatelnou míru podstupovaného rizika. I když volba správné investiční strategie přispívá k dosahování zisků,...

Celý článek

Investice do firem

Investice do firem

Ve spojitosti s investicemi do firem se setkáte s celou řadou pojmů, jako je venture capital, či business angels, popřípadě start-up. Investice do firem jsou obvyklé především u menších a středních podniků, pro které je to jedna z cest, jak financovat zahájení činnosti společnosti, další rozvoj a expanzi. Z pohledu investora se jedná o zajímavou alternativu ke klasickým investicím v podobě investic do akcií...

Celý článek

Krátkodobá investice

Volba vhodné investiční strategie a potažmo investičních nástrojů je závislá na zvoleném časovém horizontu. Tedy je důležité si odpovědět na otázku, za jak dlouho chceme námi vložené prostředky a případné zhodnocení využít pro své potřeby, nebo další investice. Charakteristika krátkodobých investic Dle časového horizontu rozlišujeme investice na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé...

Celý článek

Investice do umění

Investice do umění jsou opět jednou z alternativ, jak naložit s volnými finančními prostředky. Umělecké předměty můžeme nakupovat, buď pro potřeby svého vlastního potěšení z jejich umělecké hodnoty, nebo jako vhodný nástroj pro získání zajímavého zhodnocení v podobě dosaženého zisku z jejich následného prodeje. Podstatné je si uvědomit, že se jedná o investice dlouhodobého charakteru. Jak...

Celý článek

Investice do bytu

Na investici do bytu se můžeme dívat ze dvou hledisek. Ve chvíli, kdy se rozhodneme koupit byt pro vlastní bydlení, stává se součástí našeho hmotného majetku. Tento majetek pak můžeme prodat v případě, kdy se dostaneme do nelehké životní situace, nebo jej naopak můžeme pronajmout. Právě pronájem může být jedním z investičních záměrů koupě bytu.  Pronájmem získáváte pravidelný příjem v podobě...

Celý článek

Dobrá investice

Pod pojmem dobrá investice si každý představí, že se jedná o něco, co danému člověku přináší určitý užitek. Tento užitek může nabývat různých podob. Může se jednat o vlastní uspokojení v rovině citové např. v případě uměleckých předmětů, nebo o dosažení určitého zhodnocení vložených prostředků. Co je dobrá investice? Za dobrou investici můžeme považovat cokoli, co v čase získá...

Celý článek

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí se od investic do akcií či jiných finančních nástrojů odlišují tím, že mají hmatatelnou podobu. Dlouhodobě patří k oblíbeným formám investic volných finančních prostředků. Zisku je možné dosáhnout prostřednictvím rozdílů mezi nákupní a prodejní cenou. Investice do nemovitostí však mohou být také zajímavým zdrojem renty, kdy pravidelný důchod plyne z pronájmu dané...

Celý článek

Nejlepší výhodné investice

Nejlepší investice jsou ty, které jsou výhodné. Pokud vám investice nepřináší ani tolik, aby vám pokryla náklady na její pořízení, v případě finančních investic náklady v podobě inflace, nedá se mluvit o výhodné investici, tudíž ani o nejlepší investici. Nejlepší výhodná investice je ta, která vám nad rámec nákladů přinese i požadované zhodnocení. Co jsou výhodné investice? Výhodnými...

Celý článek

Investice a zisk

Cílem každé investice je dosažení zisku. Aby investice byla zisková a tedy pro nás efektivní, pak příjmy z investice musí být vyšší než náklady na ni vynaložené. Pro zhodnocení ziskovosti můžeme využít několik metod. Výběr metody je vybírán s ohledem na charakter investice. Kritéria hodnocení investic Základními kritérii hodnocení jsou výnosnost, rizikovost a doba trvání investice. Výnosností...

Celý článek
content top