Státní dluhopisy jsou cenné papíry, jejichž emitentem je stát. V případě České republiky je to konkrétně Ministerstvo financí ČR. Samotnou emisi a následné vyplácení úroků zajišťuje Česká národní banka. Důvodem vydání těchto dluhopisů mohou být státem plánované investice do rozvoje infrastruktury, nebo také částečná úhrada státního dluhu.

Základní charakteristika dluhopisu

Dluhopis spadá do kategorie dluhových cenných papírů. Vyjadřuje závazek emitenta, který se vydáním dluhopisu dostává do role dlužníka, vůči věřiteli, tedy kupujícímu daného dluhopisu. Zatímco věřiteli koupí dluhopisu vzniká právo na úhradu dlužné částky a výplatu daného výnosu, emitentovi vzniká povinnost toto právo naplnit ve smluveném časovém termínu.

Trh státních dluhopisů a jeho fungování

Trh státních dluhopisů můžeme dle časového hlediska rozdělit na trh krátkodobých dluhopisů a trh středně- a dlouhodobých dluhopisů. Pravidla pro primární prodej těchto dluhopisů stanovuje Česká národní banka.

Státní dluhopisy jsou prodávány zejména formou aukce určené pro primární dealery, prostřednictvím nichž se aukce mohou nepřímo zúčastnit také další právnické či fyzické osoby, tuzemci i cizozemci. Primárním dealerem se stává pouze osoba, která má s ČR, resp. Ministerstvem financí, uzavřenou Dohodu o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky a splní další podmínky stanovené v pravidlech.

Státní dluhopisy mohou být dále vydány také v podobě zápisu na majetkový účet emitenta.

Nutností je samozřejmě oznámení o aukci, které by jednak mělo být podáno včas (jeden den před datem aukce u středně- a dlouhodobých dluhopisů, v den aukce u státních pokladničních poukázek), jednak by mělo obsahovat podstatné informace jako je např. ISIN, datum aukce, datum emise, datum splatnosti aj.

Co se týká průběhu podávání a přijímání objednávek, je zde rozdíl mezi tím, jedná-li se o středně- a dlouhodobé dluhopisy, nebo o státní pokladniční poukázky. V prvém případě je využíváno systému Bloomberg, ve druhém případě je využito Systému krátkodobých dluhopisů.

Česká národní banka se souhlasem Ministerstva financí stanovuje tzv. aukční limit, jenž může být navýšen, snížen nebo také zrušen. ČNB je dále oprávněna rozhodnout o vyřazení nebo zkrácení objednávky toho primárního dealera, který nedodrží aukční pravidla. Takovémuto dealerovi může být zakázána účast i v následujících aukcích.

Výsledky jsou zveřejňovány v den konání aukce. Primární dealer má možnost v případě zjištění chyby ve výsledcích nebo jiného nedopatření písemně tuto skutečnost oznámit prostřednictvím reklamace. ČNB je povinna na tuto reklamaci reagovat do tří pracovních dnů. Pokud není dealer spokojen s vyřešením reklamace, může podat stížnost, na jejíž vyřízení má ČNB pět pracovních dnů.

Státní dluhopisy v ČR

Státní dluhopisy jsou mezi občany České republiky značně oblíbené. K jejich popularitě přispívá především to, že jsou vnímány jako nízkoriziková aktiva, která nabízí garantovaný výnos s garancí splacení dlužné částky. Státní dluhopisy navíc většinou nabízí možnost investovat finanční obnos v libovolné výši. Příjemné je také to, že investované finanční prostředky lze získat zpět i předčasně a to prostřednictvím předčasného splacení. Prodej státních dluhopisů může být dále podpořen tím, že s jejich nákupem není spojen žádný poplatek.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>