Pokud se rozhodnete realizovat jakýkoli investiční záměr, tak se samozřejmě vystavujete riziku, že zamýšlená investice nemusí být úspěšná. Už v průběhu realizace samotné investice můžete dospět k závěru, že investice bude ztrátová, proto se rozhodnete investici ukončit. Hovoříme o tzv. zmařené investici.

Co je zmařená investice?

O zmařenou investici se jedná pouze tehdy, kdy nedojde k jejímu dokončení. Jde o všechny nedokončené investice, o kterých bylo rozhodnuto, že budou zastaveny a nebude se v nich v následujícím období pokračovat. Ve chvíli, kdy společnost rozhodne o tom, že investice nebude dokončena, je nutno danou investici odepsat do nákladů. Otázka daňové uznatelnosti nákladů na pořízení nedokončené investice není jednoznačně zodpověditelná.

Zmařená investice a daňová uznatelnost nákladů

Náklady vynaložené v souvislosti s pořízením nedokončené investice nejsou vyloučeny z daňově uznatelných nákladů, neboť nejsou taxativně uvedeny v příslušném paragrafu zákona o daních z příjmů. Náklady spojené se zmařenou investicí by tak měly být daňové uznatelné, a to v případě, kdy je prokázáno, že dokončení dané investice by bylo ekonomicky neefektivní.

Při posuzování daňové uznatelnosti nákladů zmařené investice je potřeba posoudit, zda se jedná o náklady vynaložené za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmu. Každé podnikání sebou nese podnikatelské riziko, proto je vcelku reálné, že podnikatel bude muset od zamýšlené investice upustit, a to v různých fází dané investice. Důvodů může být celá řada. Nicméně jde o důvody na vůli podnikatele nezávislé. Proto by podnikatelé neměli být penalizováni v podobě daňové neuznatelnosti nákladů zmařené investice.

Zmařená investice představuje situaci, kdy investiční záměr nepřinesl doposud žádné příjmy a náklady se tak vztahují pouze k příjmům budoucím, hypotetickým. Tato situace vyžaduje přísnější hodnocení podnikatelského záměru, aby bylo možné říci, že náklady byly vynaloženy v souvislosti s podnikatelskou aktivitou subjektu, a nejedná se tak pouze o uplatnění nákladů fiktivní investice.

Při posuzování daňové účinnosti nákladů zmařené investice můžeme vyjít také z pohledu na důvody, které vedly k rozhodnutí o ukončení investice. Jestliže došlo k ukončení investice z důvodů, jež nemohl daný subjekt jakkoli ovlivnit, jedná se o důvody objektivní a náklady je možné považovat za daňově uznatelné. Objektivním důvodem může být zhoršení ekonomické situace, či rozhodnutí státního orgánu. Pokud ovšem o zastavení investice rozhodne představenstvo, pak už nelze hovořit o objektivních důvodech a náklady nejsou tudíž daňově uznatelné. V některých případech však daňovou uznatelnost nákladů obhájit lze.

Zmařená investice a DPH

Jestliže je daný subjekt plátcem DPH, pak ve většině případů nárokuje odpočet daně. Dle zákona je odpočet daně umožněn u přijatých plnění, která jsou použita k uskutečňování zdanitelných plnění. Otevírá se tak otázka, zda je zachován tento nárok i u zmařené investice. Ve většině případů je nárok na odpočet zachován. Při zmařené investici se tedy uplatněné DPH vracet nemusí.

Další články z rubriky

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>